Arkitektene

Tanken var å gjenspeile arkitekturen i Randaberg gjennom en mer moderne tolkning. Sentrumsparken og området rundt skal løftes fra å virke som en sovende bakside til å bli et av Randabergs mest menneskevennlige urbane rom.

En siktlinje gjennom området til parken fra sør vil gi de nye boligene en tettere tilknytning til det grønne rommet, og bebyggelsen får gode sørvestvendte balkongfasader med gode solforhold. Mot eneboligbebyggelsen vil det vestligste bygget bidra til å formalisere og stramme opp gateløpet som en avslutning av sentrumsbebyggelsen.

Fasader og materialer skal styrke byggenes tydelige form, ved at vegger og tak utføres i samme farger og materialer. Det vil velges like farger for noen av byggene slik at det ikke blir for mange ulike uttrykk og fargenyanser. På denne måten vil den nye bebyggelsen oppleves med et slektskap seg imellom, men vil samtidig brytes opp i ulike volumer og det sikres en variasjon i bebyggelsen. Tanken er å benytte seg av materialer med en presis utførelse og variasjon i strukturen slik at man får et spill i fasadene.

Tove Tjetland og Martin Strømstad Link Arkitektur