Borettslag er en moderne og urban måte å bo på

Borettslag er en moderne og urban måte å bo på

– enkelt, lettstelt, sosialt og trygt

Det å bo i et borettslag gir deg mange fordeler. Beboere i borettslag har mer fritid og passer for deg som vil ha en lettstelt bolig. Du behøver ikke å tenke på verken plenklipping, maling eller snømåking. Alt dette blir ordnet av boretts­laget. Veldig enkelt. Det som kjennetegner et borettslag er blant annet fellesløsninger knyttet til vedlikehold, vaktmesterservice, sikkerhet og økonomiforvaltning, leke­plasser – bare for å nevne noe.

I Sentrumsparken er Bate valgt som forretningsfører.

Hvorfor bo i borettslag?

Dette er blitt en meget populær og etter­spurt boform. Ikke så rart, ettersom det å bo i borettslag byr på mange fordeler. Hele ni av ti beboere opplever at de bor i en god bolig. ”Mer fritid” er en fordel som med rette er blitt trukke fram. Man slipper oftest å tenke på ytre vedlikehold, og en rekke andre oppgaver. Som andelseier får du bedre tid til å gjøre det du har lyst til.

Og visste du at du som andelseier i et borettslag f.eks. kan få tilbud om billigere boliglån og telefon enn andre? Borettslaget har også en sikringsordning som medfører at du ikke blir ansvarlig for ”naboens” felleskostnader (husleie) dersom den ikke blir betalt. Borettslaget søkes innmeldt i sikringsordning mot tap av felleskostnader. Rehabiliterings- og bomiljøutviklingstiltak medfører ofte at boliger og bomiljøet fremstår som meget attraktivt.