Borettslag er en moderne og urban måte å bo på

Borettslag er en moderne og urban måte å bo på

– enkelt, lettstelt, sosialt og trygt

Det å bo i et borettslag gir deg mange fordeler. Beboere som bor i borettslag har mer fritid, og passer for deg som vil ha en lettstelt bolig enten du er ung og nyetablert, har barn eller er godt voksen. Du behøver ikke å tenke på verken plenklipping, maling eller snømåking. Alt dette blir ordnet av boretts­lagets styre. Veldig enkelt. Det som kjennetegner et borettslag er blant annet denne høye graden av fellesløsninger knyttet til vedlikehold, vaktmesterservice, sikkerhet og økonomiforvaltning, leke­plasser – bare for å nevne noe.

Det legges til rette for individuell nedbetaling av felleslån om ønskelig.

Hvorfor bo i borettslag?

Dette er blitt en meget populær og etter­spurt boform. Ikke så rart, ettersom det å bo i borettslag byr på mange fordeler. Hele ni av ti beboere opplever at de bor i en god bolig. ”Mer fritid” er en fordel som med rette er blitt trukke fram. Man slipper oftest å tenke på ytre vedlikehold, og en rekke andre oppgaver. Som andelseier får du bedre tid til å gjøre det du har lyst til.

Og visste du at du som andelseier i et borettslag f.eks. kan få tilbud om billigere boliglån og telefon enn andre? Borettslaget har også en sikringsordning som medfører at du ikke blir ansvarlig for ”naboens” felleskostnader (husleie) dersom den ikke blir betalt. Borettslaget søkes innmeldt i sikringsordning mot tap av felleskostnader. Rehabiliterings- og bomiljøutviklingstiltak medfører ofte at boliger og bomiljøet fremstår som meget attraktivt.

I Sentrumsparken vil det være solide Bate som blir foretningsfører, dette gir langsiktig trygghet for deg som beboer.